Sviatosť Eucharistie

Eucharistia-V(KKC 1322) Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.                                                                                                                                                 

Sv. prijímanie je najväčšia sviatosť, ktorú nám Kristus zanechal.

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky… Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom.

Dokument o spôsoboch prijímania Eucharistie na Slovensku


PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

Každoročne sa vo farnosti pripravuje na prvé prijatie Eucharistie približne 15 detí. Príprava prebieha na vyučovaní náboženstva v škole, na sv. omši za účasti detí a v rodinách. Deti navštevujúce 3. alebo vyššiu triedu ZŠ sa na začiatku školského roku prihlásia na sv. omši alebo na náboženstve. Podmienkou prijatia prvého sv. prijímania je krst.

Formálna príprava sa skladá z týchto častí:

  • účasť na vyučovaní náboženskej výchovy + test
  • účasť na svätých omšiach pre deti a na  svätých v omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky.
  • aktívna výchova zo strany rodičov

Kódex kánonického práva:

Kán. 913 – § 1. Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijímať Pánovo telo.

Kán. 914 – Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi posilňovali týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené.

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: