Sviatok všetkých svätých

Mesiac november charakterizujú návštevy cintorínov, zapaľovanie sviečok na hroboch našich blízkych a modlitby za ich duše. Tento čas nás často napĺňa istým druhom smútku, reflexie, spomienkami. V tomto mesiaci si zároveň Katolícka cirkev pripomína dva významné sviatky: 1. novembra to je sviatok Všetkých svätých. Cirkev už po stáročia spája so sviatkom Všetkých svätých nádej na …

Reklamy

Halloween či Dušičky?

Možno sa aj vám stalo, že vaše dieťa prišlo zo školy a oznámilo, že ide na halloweensku párty. Možno vás to prekvapilo, možno nehnevalo a možno ste to ani neriešili. Koľko ľudí, toľko názorov. Či je to už tak, alebo onak, deťom je potrebné hlavne vysvetliť podstatu týchto sviatkov. A keď, hlavne tí starší, pochopia, v ktorom prípade …

Zasvätenie farnosti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Trinásty október 2017 hodno zapísať do farskej kroniky. V tento deň, večer pri sv. omši na záver slávení storočnice Fatimských zjavení zasvätil vdp. Milan Tomko, farský administrátor našu farnosť Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, práve v deň stého výročia zázraku "Tancujúceho slnka" a posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime. Na tento deň sme sa pripravovali od …

Sviečka za nenarodené deti 2017

Od 1. októbra 2017 prebieha kampaň Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate a ktoré môžeme s prosbami zveriť milosrdnému Božiemu Srdcu. Momentom, ktorý spája duchovný rozmer …