Turíčna novéna 2019 Gaboltov


Od slávnosti Nanebovstúpena Pána do slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa spolu modlíme a vyprosujeme potrebné dary Ducha Svätého. Brána mariánskej svätyne bude otvorená 24 hodín denne pre každého, kto sa chce zastaviť v kolotoči života a načerpať silu a pokoj od Eucharistického Krista. Spoločný modlitbový program, vrátane sv. omše bude od 17.00 hod. do 21.00 hod. (sv. omša …

Reklamy

Požehnanie pamätníka sv. Jána Nepomuckého


Po kanonizovaní pápežom Benediktom XIII. v r. 1729, sa rozšírila úcta k sv. Jánovi Nepomuckému okrem Čiech a Nemecka aj na územie Slovenska. Sv. Ján Nepomucký. je uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva a patrón pri prírodných pohromách a povodniach  Pravdepodobne už od XVIII. storočia stáli u nás dve pieskovcové sochy sv. Jána Nepomuckého. Umiestnenie sôch pripomínalo pokiaľ siahala …

Máj – mesiac Panny Márie


Ako Panna Mária, najmilostivejšia Kráľovná neba, neprestáva vyprosovať ľudskému pokoleniu nové a nové dobrodenia, tak zas nesčíselní jej ctitelia neprestávajú uvádzať vždy nové a nové pobožnosti a slávnosti na jej uctenie. Medzi mnohými mariánskymi pobožnosťami a slávnosťami, ktorými je cirkevný rok prepletený ako ružami, najdojímavejšou je májová pobožnosť, podľa ktorej sa celý máj volá mariánskym …

Sprievodca Veľkým týždňom


Týždeň, ktorý je pred nami, je opäť pozvaním vstúpiť do blízkosti Boha. Počuť jeho slovo, pocítiť jeho dotyk… Nemá to byť len čas nariekania, sebaľútosti a plačom nad Ježišom, ale tichým a bolestným zamyslením nad sebou samými. Vo Veľkom týždni Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začína Kvetnou …