Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Katolícka cirkev bude už tento piatok 18. januára, sláviť tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Táto tradícia modlitieb za jednotu kresťanov v rámci ekumenického spoločenstva má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI. 4. decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za …

Reklamy

„A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, “ (1 Jn, 2, 28)

Pane, naplň ma svojou láskou. To ona dáva zmysel môjmu ži­votu a napĺňa ma vďakou. Vedo­mie, že som pre teba vzácny, ma chráni pred znechutením – zvlášť, keď musím zápasiť so svojimi sla­bosťami a zlyhaniami. Potrebujem zostať v tvojej láske, Pane, pretože bez teba nedokážem milovať ľu­dí, ktorých si mi dal. Chcem ich milovať tak, …

Dobrá novina 2018

Vysielacou sv. omšou v chráme sv. Jakuba vo Veľkom Šariši 16. decembra na 3. adventnú nedeľu začalo tohoročné koledovanie Dobrej noviny. Na tejto sv. omši boli prítomné aj deti našej farnosti. Otec arcibiskup Bober vo svojom príhovore ich povzbudil, aby na svojej misii priniesli do navštívených domácnosti, ohlásenie radostnej zvesti o narodení nášho Pána Ježiša Krista, …

Sv. Košickí mučeníci – jubileum

Prípravný rok na jubileum 7. septembra 2019 uplynie 400 rokov od mučeníckej smrti sv. Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas ďakovnej bohoslužby v Košickej katedrále 2. septembra 2018 o. arcibiskup vyhlásil pre Košickú arcidiecézu prípravný rok na Jubileum štyristého výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov. Motto prípravného roka: Obnoviť túžbu po vernosti. Na základe …