Slávnosť požehnania kríža

Novopostavený kríž na Bukovej hore, ktorý pre nepriaznivé počasie nemohol byť požehnaný v plánovanom termíne, požehnal vdp. Mgr. Milan Tomko pri sv. omši 1. septembra 2018. Túto milú a vzácnu slávnosť sme začali fatimským večeradlom. Po ňom nasledovalo slávenie najsvätejšej eucharistie. Duchovný zážitok počas sv. omše bol umocnený spevmi, ženskou a mužskou speváckou skupinou. Prinášame pár …

Reklamy

Požehnanie kríža – Buková hora

Požehnanie kríža na Bukovej hore bude 1. septembra pri sv. omši o 11.00 hod. Keďže je prvá sobota v mesiaci, pred sv. omšou o 10.00 hod. sa pomodlíme Večeradlo k Fatimskej Panne Márii.

Nanebovzatie Panny Márie

Boh s nami počíta – Nanebovzatie Panny Márie Keď pápež Pius XII., v novembri 1950, promulgoval apoštolskú konštitúciu Munificentissimus Deus (Najláskavejší Boh), na prosby mnohých veriacich a so súhlasom kolégia katolíckych biskupov, vyhlásil v nej štvrtú pravdu viery, týkajúcu sa Márie, Ježišovej Matky:  „Je Bohom zjavenou pravdou viery, že Nepoškvrnená, vždy panenská Matka Božia Mária bola po dokončení behu …

Požehnávanie vozidiel

Veľkou pomocou v živote ľudí je používanie prostriedkov, ktoré skracujú vzdialenosti, umožňujú vzájomné stretanie, utváranie jednoty a vzájomnú komunikáciu a ktoré možno vo všeobecnosti označiť ako prostriedky na cestovanie. Keďže používaním týchto prostriedkov sa zdokonaľuje povedomie vzájomnej pomoci, je vhodné vzývať Boha o požehnanie a zároveň sa modliť za ľudí, ktorí ich používajú. Dnes po …

6. farský denný tábor

A je to tu! 6. Farský denný tábor v Dubovici je úspešne za nami! Chceli by sme sa poďakovať všetkým ľudom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli alebo pomohli nám animátorom. Ďakujeme pánovi starostovi za poskytnutie priestorov kultúrneho domu a bowlingu. Ďakujeme aj pánovi riaditeľovi za poskytnutie priestorov školy. V neposlednom rade ďakujeme aj duchovnému otcovi Milanovi, …