Nespí ráno ani ty, radšej príď na roráty !


Svätý Otec František apoštolským listom motu proprio Aperuit illis ustanovil „Nedeľu Božieho slova“, ktorá sa bude pravidelne sláviť v 3. nedeľu liturgického obdobia „Cez rok“. Dokument podpísaný 30. septembra, v deň liturgickej spomienky na učiteľa Cirkvi sv. Hieronyma, sa začína citátom z Lukášovho evanjelia: «Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu» (Lk 24,45).Slávnosť Krista Kráľa

V našej farnosti opäť zaznie Dobrá Novina


Aj tento rok deti našej farnosti budú koledovať Dorrú novinu.