Sv. Košickí mučeníci – jubileum

Prípravný rok na jubileum 7. septembra 2019 uplynie 400 rokov od mučeníckej smrti sv. Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas ďakovnej bohoslužby v Košickej katedrále 2. septembra 2018 o. arcibiskup vyhlásil pre Košickú arcidiecézu prípravný rok na Jubileum štyristého výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov. Motto prípravného roka: Obnoviť túžbu po vernosti. Na základe …

Reklamy

eRko stretnutie – pozvánka

O dva týždne v prvú adventnú nedeľu 2. 12. 2018 pozývame všetky deti ZŠ 1.-9. roč., birmovancov i rodičov na stretnutie spoločenstva eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Stretnutie sa uskutoční v sále KD zo začiatkom o 14.00 hod. popoludní. Budeme si rozprávať o mimoškolských aktivitách i Dobrej novine. Tešíme sa na Vás. 😃

Pamätník nenarodeným deťom

Keď sme v novembri 2014 privítali Misijný pamätník nenarodeným deťom od mladého umelca Mgr. art. Martina Hudačeka, skrsla myšlienka o podobnom pamätníku aj u nás. V nedeľu 7. októbra, keď slávime aj spomienku Ružencovej Panny Márie sa myšlienka stala skutkom a správca farnosti Mgr. Milan Tomko požehnal pamätník, súsošie Panny Márie a anjela, na našom cintoríne.   …

Milión detí sa modlí ruženec

“Boh si vo Fatime vyvolil deti, aby svetu odhalil najdôležitejší mierový plán pre našu dobu. Buďme hlasom Božej Matky v tomto nepokojnom svete a pomáhajme našim deťom, aby od útleho detstva zakúšali, že iba cez modlitbu ruženca, to znamená, keď sa budú držať ruky Panny Márie, sa dá na tejto zemi vybudovať spoločnosť, kde bude …